Terms Of Use

Terms Of Use

Patilibahçe Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Resmi Web Sitesi Genel Kullanım Koşulları

1.www.patilibahce.org:

Patilibahçe Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği’nin (Patilibahçe) resmi Web sitesidir (Site). Lütfen aşağıdaki koşulları okuyunuz. Siteye girmeniz veya kullanmanız Patilibahçe tarafından belirlenmiş aşağıda yazılı koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

2.Genel Kullanım Koşulları:

Siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren bu Web sitesi ile varsa diğer bağlantılı sitelere ve bu Site üzerinden veya bu Site aracılığıyla sunulan belirli bazı servisler, arayüzler ve işlevlere erişim ve kullanım hakkı kazanmış olursunuz.

  • Bu Site ve servisleri kullanıyor olmanız, Kullanım Koşullarını ve Kurallarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Kullanım Koşulları ile gizlilik hükümlerinde öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi düşünüyorsanız, bu Siteye girmeyiniz veya kullanmayınız.
  • Sitedeki bazı yerlerin kullanımı veya bu yerlerle kurulacak etkileşim hakkında özel birtakım ek hüküm ve şartlar geçerli olabilir.
  • Patilibahçe'nin, önceden haber vermeksizin hizmet ve servislerin tamamını ya da bir kısmını ücretli yapma, bazı ek koşullara bağlama, genel olarak Site yayınına son verme, kapatma, Sitede yer alan bütün içeriği, servisleri, görsel tasarımı ve benzeri unsurları kısmen ya da tamamen değiştirme, kullanım dışı bırakma hakları saklıdır.

3.Kullanım Koşullarının Takibi / Değişiklik:

Patilibahçe, herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin Site kullanma koşullarında değişiklik yapma ya da ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Gerekli tüm kullanım koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler bu sayfada sunulacaktır. Bu Site ve servislerini, yapılabilecek bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanım, söz konusu değişiklilerin kabul edildiği anlamını taşır.

4.Patilibahçe’nin Sorumluluğu:

Kullanım koşullarını kabul ederek bu siteden herhangi bir şekilde yararlanmanız halinde yapacağınız bütün işlemlerle ilgili olarak TEGV’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu bilgi ve açıklamalara göre girişimde bulunmanız halinde kendi girişimlerinizin sonuçları nedeniyle Patilibahçe’ye sorumluluk yöneltemezsiniz.

5.İçerik:

Sitede yer alan her türlü içerik, bilgi, haber, görüş tavsiye, sonuç, rapor ve benzerlerinin bir kısmı doğrudan Patilibahçe tarafından, bir kısmı da diğer kaynaklardan sağlanarak yayınlanabilir. Patilibahçe, başka Web sitelerinden ya da bağışçı veya gönüllülere ait sitelerden aktarılan bilgilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini taahhüt etmemekte ve hiçbir hukuki sorumluluk üstlenmemektedir.

6.İçeriğin Kullanımından Sorumluluk:

Kullanıcı kaynağı ne olursa olsun Sitede yer alan içeriğe ve bilgiye göre girişimde bulunmak veya bulunmamak hakkına sahiptir. Bu konuda verilecek kararın hukuki sonuçları tamimiyle Siteye bağlanan kişinin / kullanıcının kendisine aittir. Patilibahçe, herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

7.Garanti Olmaması:

Bu Site kullanıcıların istifadesine olduğu gibi sunulmakta olup, yasalar tarafından izin verilen en geniş şekliyle, yazılı ya da sözlü, özel ya da genel herhangi bir garanti içermemektedir. Patilibahçe, bu sitede yer alan işlev ve servislerin hatasız olduğu, kusurların giderileceği ya da bu Sitenin hizmete sunulmasında kullanılan sunucu ile beraber Sitenin kendisinin ya da 3. şahıslara ait alt ve üst sitelerin / linklerin virüs ya da başka zararlı içerik taşımadığı garantisini vermez.

8.Alt ve Üst Linkler:

Bu Sitede, Patilibahçe'nin sahibi olmadığı ve işletimini kontrol etmediği, 3. şahıslar tarafından işletilen alt ve üst siteler bulunabilir ve bunlara bağlantı sağlanabilir / link verilebilir. Patilibahçe’nin erişim sağlanan bu sitelere ilişkin, içerik, güvenlik, gizlilik politikaları ve iletişimin sürekli sağlanacağına dair herhangi bir garantisi ya da özel bir taahhüdü yoktur. Söz konusu sitelere sağlanan kişisel bilgilerden, bu sitelerden istifade edilen içerikten ve servislerden ve bu sitelerin gizlilik politika ve uygulamalarından Patilibahçe sorumlu tutulamaz.

9.Fikri Haklar:

  • Sitenin tüm mali/telif hakları Patilibahçe’ye aittir.
  • Patilibahçe'nin ismini silmemek ve değiştirmemek kaydıyla, bu Sitedeki bilgiler bilgisayara yüklenip yazılı bir kopyası alınabilir. Burada açıkça belirtilen amaçlar dışında, bu Sitenin hiçbir bölümü herhangi bir şekilde (yazılı çıktı alma, diske kaydetme, başka bir siteye yerleştirilme, herhangi başka bir şekilde indirme gibi yollarla) kopyalanamaz, (kopyalarının dağıtımı dâhil olmak üzere), çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz ya da içeriği değiştirilip tahrip edilemez.
  • Bu Siteye gönderilen ya da bu Site aracılığıyla iletilen her türlü materyalin / içeriğin gizli ya da özel olmadığı ve herhangi bir fikri hakkı / telif / lisans hakkını içermediği kabul edilir. Kullanıcılar gizli ya da üzerinde fikri hak sahibi ya da maliki olduğu düşünülen hiçbir materyal ya da bilgiyi Siteye gönderemez ya da bu Site aracılığıyla başka bir yere iletemez.
  • 3. şahıslara ait fikri ve sınai mülkiyet hakkı konusu olabilecek marka, unvan, logo ve benzeri unsurların Sitede yer alması, bunlar üzerinde kullanıcılara mülkiyet ya da fikri sınai mülkiyet hakkı oluşturacak şekilde bir hak tanındığı anlamına gelmez ve böyle yorumlanamaz. Sitede yer 3. şahıslara ait fikri ve sınai mülkiyet hakkı üzerindeki tüm haklar hak sahiplerinin tasarrufu altındadır.

10.Ziyaret Bilgilerinin Toplanması:

Site ziyaret edildiğinde web sunucuları sitenin ziyaretçi bilgisayarıyla haberleşmesini sağlamak üzere otomatik olarak bilgi toplamaya başlar. Bunun yanı sıra sitede yapılan ziyaret sayısı, ziyaretçilerin sitenin hangi bölümünü tercih ettikleri, IP adresleri, domain tipi, browser tipi tarih ve saat gibi bilgileri ve web sitesi üzerindeki dolaşım izlenmekte ve denetlenmektedir. Sitenin kullanılması belirtilen bilgilerin toplanması konusunda kullanıcının Patilibahçe'ye izin verdiği anlamına gelir. İstenildiği zaman kişisel bilgisayarlardan bu bilgilerin silinmesi, tüm cookileri reddedecek şekilde bloke edilmesi mümkündür.

11.Kullanıcılar Arası İletişim:

Yer alması halinde Site kullanıcıları arasındaki iletişimle ilgili tüm sorumluluk taraflara aittir. Patilibahçe iletişime/bağlantıya/veri trafiğine taraf kişilere, veri güvenliği ve kötü niyetli hareketlerle ilgili hiçbir taahhüt vermemekte ve herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

12.Müdahale Yasağı:

Site ve servislerinin güvenliğini ihlal etmek ya da ihlal etmeye teşebbüs etmek yasaktır. Bu tarz ihlallere teşebbüs edenler hakkında cezai işlem uygulanabilir ve kamu davası açılabilir. Herhangi bir ihlal iddiası Patilibahçe tarafından soruşturulacak ve yasa dışı bir ihlal olduğundan şüphelenildiği takdirde ilgili yasal kurumlara başvurulacak / işbirliğine gidilecektir. Bu madde de belirtilen eylemlerin gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili kişi ya da kullanıcıların Siteye erişimi sonlandırılır. İhlali gerçekleştiren kişi veya kişiler, yasalar uyarınca, hakkı ihlal edilen kişi ve / veya Patilibahçe'ye karşı mali, hukuki ve cezai anlamda sorumludur.

13.Kullanım Koşullarını İhlal:

Patilibahçe, sitede yer alan genel kullanım koşulları ve gizlilik koşullarına uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda, ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, sistemde mevcut bilgileri reddetme, içerikten çıkarma, silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin, kullanıcıların site ve servislere erişimini askıya alma, sonlandırma, üyeliği iptal etme hakkını (zorunlu olmamakla birlikte) saklı tutar. Koşulların, kullanıcı adına hareket eden üçüncü bir kişi tarafından dolaylı ihlali ya da ihlal girişimi olması durumu için de geçerlidir. Patilibahçe'nin burada yazılı koşullarda yer alan herhangi bir hukuki hakkı ya da çareyi yürürlüğe koymaması ya da uygulamaması, haklarından vazgeçtiği ya da ihlali kabul ettiği anlamına gelmez.

14.Bilgi ve İletişim:

www.patilibahce.org Web sitesi Kullanım Koşullarına ilişkin sorularınız için pb@patilibahce.org adresine yazarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.